Členské příspěvky plaťte prostřednictvím pobočných spolků. https://www.cmmj.cz/okresni-myslivecke-spolk Platit můžete až na 3 roky, v tomto případě upravte poznámku k platbě např. ČP 2024-26. U plateb členských příspěvků je třeba do variabilního symbolu zadat celé...