Telefon: +420 724 727 689 | Email: bruntal@cmmj.cz | Adresa: Sadová 2, 792 01 Bruntál | ČÚ: 115-4133010227/0100 | IČ: 67777066 | Datová schránka: 

O nás

Myslivecký spolek Bruntál evidoval k 1.1.2024 celkem 435 členů. Oproti letem předcházejícím se jedná a cca 1/3 myslivců, kteří byli pod OMS Bruntál evidováni na počátku devadesátých let. V rámci okresu Bruntál je evidování celkem 117 honiteb ve kterých vykonává právo myslivosti 35 mysliveckých sdružení, 17 honebních společenstev, 34 Právnických osob a 6 Fyzických osob. V okrese jsou evidovány celkem 4 obory. Do okresu zasahuje oblast pro chov zvěře vysoké a kamzíka.

OMS Bruntál pořádá v průběhu běžného roku řadu akcí různých charakterů. OMS Bruntál hmotně a profesionálně podporuje myslivecké kroužky v rámci okresu Bruntál, ve vlastní environmentální místnosti pořádá přednášky pro žáky Základních škol okresu Bruntál včetně přednášek pro posluchače univerzity třetího věku. V průběhu roku 2021 byla, při využití dotace SZIF na obnovu spolkové činnosti a dovybavení spolkových sídel, zrealizována úprava suterenu (bezbariérové WC, umývárna) a položena nová podlaha v konferenční místnosti. Dále byl rozšířen soubor výukových a zábavných předmětů, které budou sloužit pro práci s dětmi a zpestření spolkové činnosti.

Všechny tyto aktivity vyžaduji mimo osobního nasazení lektorů a organizátorů i nemalé finanční prostředky na zajištění výukových a názorných pomůcek. U dlouhodobějších akcí jakým je např. workshop mysliveckých kroužků, který se každoročně opakuje a trvá tři dny se jedná i o zajištění přiměřeného občerstvení pro děti.

Vzhledem k omezeným prostředkům OMS Bruntál, které vyplívají ze snižujícího se počtu členů OMS Bruntál, se dostává do popředí finanční a materiální pomoc sponzorů.

Důležitým finančním sponzorem OMS Bruntál je Moravskoslezský kraj, který každoročně přispívá významnou částkou na realizaci Chovatelské přehlídky trofejí, tuto přehlídku dále každoročně podporují finančně i města Bruntál, Krnov a Rýmařov.
Pro podporu oblasti práce s dětmi je využíváno grantů vypisovaných Moravskoslezským krajem, městem Bruntál a Místní akční skupinou Hrubý Jeseník. Rekonstrukce sídla OMS Bruntál ( bezbarierové WC, sprchový kout, plovoucí podlaha v konferenční místnosti, rekonstrukce otopové soustavy) byla umožněna díky dotacím Státního zemědělského intervenčního fondu.