Telefon: +420 724 727 689 | Email: bruntal@cmmj.cz | Adresa: Sadová 2, 792 01 Bruntál | ČÚ: 115-4133010227/0100 | IČ: 67777066 | Datová schránka: 

Členské příspěvky + pojištění

Členský příspěvek včetně pojištění je možné uhradit v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 08:00 do 16:00 hod. buď přímo v sídle OMS Bruntál na Sadové ulici nebo bezhotovostně na účet číslo 115-4133010227/0100. Jako variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo toho, za kterého se bezhotovostní platba provádí. Platí-li tedy manželka za manžela, uvede rodné číslo manžela.

Od 1.10.2021 se s ohledem na zvýšení pojistného plnění v případě úrazu při výkonu práva myslivosti upravuje výše pojistného u variant pojištění Standard a Exclusiv. U pojištění typu Minimum zůstává jak výše plnění tak výše pojistky stejná. Výše členského příspěvku se tato úprava netýká.

Tabulka úpravy výše pojistného :

https://bruntal.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/18/2021/09/Pojisteni_Halali_01102021.png