Telefon: +420 724 727 689 | Email: bruntal@cmmj.cz | Adresa: Sadová 2, 792 01 Bruntál | ČÚ: 115-4133010227/0100 | IČ: 67777066 | Datová schránka: 

Střelecká komise

Střelecké akce OMS Bruntál 2023

6.5.2023 První výukové střelby adeptů kurzu myslivosti 2023/24

Střelnice MS Praděd ve Vrbně pod Pradědem, zahájení 08:00 hod.

20.5.2023 Druhé výukové střelby adeptů kurzu myslivosti 2023/24

Střelnice MS Praděd ve Vrbně pod Pradědem, zahájení 08:00

17.6.2023 Memoriál L. Juřici +Třetí výukové střelby adeptů, Střelnice MS Praděd ve Vrbně pod Pradědem

Propozice Okresního střeleckého přeboru - Memoriál Lubomíra Juřici

Den konání :17.6.2023 Místo konání : Střelnice MS Praděd, Vrbno pod Pradědem, Mnichov 395

Program soutěže : 07:00 08:30 zápis položek

09:00 - zahájení

Základní informace :

Lovecké kolo jednotlivců, tříčlenných družstev, seniorů, super seniorů a kulový čtyřboj je střelecká soutěž pořádaná pro členy ČMMJ. Členství v ČMMJ prokáže soutěžící předložením platného členského průkazu ČMMJ, lovecké kolo družstev je závod otevřený. Při prezenci předloží každý střelec platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně a členský průkaz ČMMJ, z. s.

Nečlenové ČMMJ (pro otevřenou soutěž družstev) předloží doklad o platném pojištění. Kriteriem pro zařazení do kategorie senior nebo super senior je rozhodující rok v němž senior nebo super senior dosáhl nebo dosáhne věku předepsaného pro danou věkovou kategorii. Všichni střelci jsou povinni dbát bezpečnosti při manipulaci se zbraní a střelivem.

Ochrana sluchu a zraku je při střelbě povinná. Brokové a malorážkové náboje bude možné zakoupit.

Disciplíny : lovecké kolo jednotlivců /LK 20 / cena položky 200,-Kč

lovecké kolo družstev – otevřený závod tříčlenných družstev / 3 x 10/, cena položky družstva 300,-Kč

lovecké kolo seniorů – /LK 20/ jednotlivci od 65 let/cena položky 150,-

kulový čtyřboj malorážkou (optická miřidla) cena položky 200,-Kč

terč kňour – ve stoje bez opory, 10 ran, čas 6 minut, terč kamzík – ve stoje s oporou volné tyče, 10 ran, čas 6 minut, terč srnec – ve stoje s oporou pevné tyče, 10 ran, čas 6 minut ,terč liška – v sedě za stolem s oporou loktů 10 ran, čas 6 minut

Jednotlivé položky je možné dokupovat. Hodnocení : Každá disciplína se vyhodnocuje zvlášť. V soutěži jednotlivců se do absolutního hodnocení započítává v LK každý zasažený terč zvolené položky 20-ti body. U disciplíny K4M pak součet dosažených zásahů zvolené položky K4M. Do absolutního vyhodnocení vítěze „Memoriálu“ se započítávají nejlepší výsledky z LK a K4M, kategorie jednotlivci. V případě dosažení stejného počtu bodů v absolutním hodnocení se pro určení prvního a dalších pořadí rozhoduje dle Střeleckého řádu

Pravidla : Střílí se dle Střeleckého řádu ČMMJ, z.s. pro mysliveckou sportovní střelbu vydaného v roce 2018 ve vazbě na aktuální znění SŘ schváleného na Sboru zástupců 10.6.2017. http://www.cmmj.cz/Strelectvi/Strelecky-rad- a těchto propozic. Protesty soutěžících se přijímají do 20-ti minut po zveřejnění výsledků s vkladem 1000,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Ředitel soutěže : Mgr.,MUDr. Ivo Labónek, Vrchní rozhodčí : Ing. Vladimír Bureš, Rozhodčí : deleguje OMS Bruntál

Pořadatel : OMS Bruntálve spolupráci s MS Praděd ve Vrbně pod Pradědem

Občerstvení : MS Praděd, Vrbno pod Pradědem