Telefon: +420 724 727 689 | Email: bruntal@cmmj.cz | Adresa: Sadová 2, 792 01 Bruntál | ČÚ: 115-4133010227/0100 | IČ: 67777066 | Datová schránka: 

Rekonstrukce otopové soustavy sídla OMS Bruntál

PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní cíl projektu :

"Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Hrubý Jeseník"

Cíl operace :

Rekonstrukce stávající otopové soustavy spočívající ve výměně rozvodů otopové soustavy a topných těles s cílem zajištění jak dostatečného vytápění, tak řešení úsporných opatření spotřeby plynu a snížení emisního zatížení okolí.