Telefon: +420 724 727 689 | Email: bruntal@cmmj.cz | Adresa: Sadová 2, 792 01 Bruntál | ČÚ: 115-4133010227/0100 | IČ: 67777066

Kalendář Veřejnost
DatumČasAkceMísto
5.9.202111:00Okresní myslivecký sněmMalý sál Společenského domu v Bruntále
Okresní myslivecký sněm

Myslivecká rada OMS Bruntál srdečně zve všechny členy OMS Bruntál na Okresní myslivecký sněm, který se bude konat dne 5.9.2021 od 11:00 hod. v Malém sále Společenského domu v Bruntále na Ruské ulici.

Program sněmu :

Zahájení, Ověření usnášeníschopnosti, Volba návrhové komise, Schválení programu jednání, Zpráva o činnosti OMS Bruntál za období od 19.6.2020 do 31.8.2021, Zpráva Dozorčí rady, Závěrka hospodaření OMS Bruntál za rok 2020, Předpoklad příjmů OMS Bruntál na rok 2021, Předpoklad výdajů OMS Bruntál na rok 2021, Diskuze, Usnesení, Závěr